Back Home
Υπόμνημα στις Επιστολές Α΄, Β΄ και Γ΄ του Αποστόλου Ιωάννη
Σάββας Αγουρίδης
Υπόμνημα στις Επιστολές Α΄, Β΄ και Γ΄ του Αποστόλου Ιωάννη
2015, σ. 464, € 15
ISBN: 978-960-8053-46-5

 

Ο χριστιανισμός δεν είναι εκστατική γνώση του Θεού ούτε κάποιο μυστικοθεωρητικό σύστημα που εξηγεί τα αινίγματα της ζωής, αλλά συμμόρφωση προς τις εντολές του Θεού. Κατεξοχήν εντολή του Θεού και καθοριστικό σημείο της χριστιανικής υπόστασης είναι η προς αλλήλους αγάπη. Η ζωή εν τω Αναστάντι, η μετάβαση εκ του θανάτου εις την ζωήν είναι τρόπος ύπαρξης που εκφράζεται με την αγάπη προς τους άλλους. Η αγάπη προς τους αδελφούς είναι η αληθής θέα του Θεού: ο μη αγαπών ουκ έγνω τον Θεόν, ότι ο Θεός αγάπη εστίν. Η αποστολή του Υιού στον κόσμο ως ιλασμού για τις αμαρτίες μας, η αποστολή του ως σωτήρα του κόσμου αποτελεί την προϋπόθεση και το θεμέλιο της χριστιανικής υπόστασης μέσα στον κόσμο, η οποία συνίσταται στην έκφραση της αγάπης αυτής του Θεού προς εμάς και επιβεβαιώνεται από τη μεριά μας με την απεμπόληση του φόβου, την παρρησία και την αγάπη προς τους συνανθρώπους: ημείς αγαπώμεν, ότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς. 


Ο Σάββας Αγουρίδης (Αθήνα,  29 Νοεμβρίου 1921 – 15 Φεβρουαρίου 2009) σπούδασε θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1938-1943) και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές αρχικώς στο Πανεπιστήμιο Ντιουκ (Duke) της Βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ (1947-1950), από το οποίο πήρε και τον τίτλο του διδάκτορα,  και εν συνεχεία στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Το 1954 αναγορεύεται διδάκτορας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Το πρόβλημα των προσθηκών της σλαυονικής μεταφράσεως του Ιουδαϊκού Πολέμου του Ιωσήπου και η εν αυταίς περί του Βαπτιστού και του Ιησού Χριστού μαρτυρία) και το 1956 υφηγητής της ίδιας Σχολής (Ενώχ, ήτοι ο χαρακτήρ της περί των εσχάτων διδασκαλίας του βιβλίου του Ενώχ). Την ίδια χρονιά (1956) εκλέγεται έκτακτος καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου θα διδάξει ώς το 1968 το μάθημα της Εισαγωγής και ερμηνείας της Καινής Διαθήκης. Το 1968 εκλέγεται καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου θα διδάξει ώς το 1985, χρονιά της παραίτησής του, το μάθημα της Ερμηνείας, ερμηνευτικής και ιστορίας των χρόνων της Καινής Διαθήκης.
Υπήρξε μέλος πολλών διεθνών επιστημονικών εταιριών: Studiorum Novi Testamenti Societas, United Bible Societies (των οποίων διετέλεσε δις αντιπροέδρος στην Ευρώπη), Académie Internationale  des Sciences Religieuses (και αντιπρόεδρός της για μία περίοδο), Colloquium Oecumenicum Paulinum κ.α. Στην Ελλάδα ήταν ενεργό μέλος της Κίνησης Πολιτών κατά του Ρατσισμού  (και πρόεδρός της από το 2000 ώς το θάνατό του) και τακτικό μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής. Το 1970 γίνεται μέλος του Δ.Σ. του Άρτου Ζωής και από το 1973 ώς το 1997 πρόεδρός του. Είναι εκείνος που θα δώσει στο Ίδρυμα τον βιβλικό προσανατολισμό του, αποφασίζοντας την έκδοση σημαντικών βιβλικών έργων και, από το 1971,  του Δελτίου Βιβλικών Μελετών. Επίτιμος πρόεδρος του Άρτου Ζωής μέχρι το θάνατό του, συμμετείχε ενεργά στις δραστηριότητές του μέχρι τις τελευταίες μέρες της ζωής του.
Ο Σάββας Αγουρίδης υπήρξε κεντρική φυσιογνωμία της θεολογίας στην Ελλάδα κατά το δεύτερο μισό του 20ού αι. Υπερασπίστηκε ταυτόχρονα την υποχρέωση τόσο της επιστημονικής έρευνας, όσο και της μαρτυρίας του Ευαγγελίου μέσα στην κοινωνία. Πολλά βιβλία από το τεράστιο συγγραφικό έργο του κυκλοφορούν από τις εκδόσεις του Άρτου Ζωής.